3 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ทัวร์ภูฏาน

หากจะเรียกได้ว่าภูฏานนั้นเป็นดินแดนแห่งความศัรทธาก็ไม่ผิดครับ เพราะชาวภูฏานเข้าถึงศาสนาอย่างที่น้อยประเทศนักจะทำได้ ประชาชนของภูฏานนั้นเคร่งในศาสนาพุทธ เลยทำให้ประเทศภูฏานนั้นเต็มไปด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีที่ไหนกันบ้างวันนี้ทัวร์ภูฏานจะมาแนะนำให้รู้จักครับ

Bhutan-09
1. ทัวร์ภูฏาน วัดทักซัง
เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฏานครับตั้งอยู่ชายเมืองปาโร เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาที่สูงกว่า 700 เมตรจากหุบเขาปาโร ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3120 เมตรการเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ไม่ง่ายเลยครับ จะต้องใช้เวลเดินทาง 4-5 ชั่วโมงสำหรับเดินเท้า ซึ่งทางภูฏานก็มีม้าไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินไม่ไหว วัดแห่งนี้ได้รับฉายาว่า รังเสือ เพราะในตำนานของนิกายมหายานนั้นบันทึกไว้ว่า มีพระเหาะมาบนหลังเสือและนั่งวิปัสสนาอยู่ภายในถึงนานถึง 3 เดือนครับ

Bhutan-10
2. ทัวร์ภูฏาน วัดชันกังคา
เป็นวัดที่อยู่บนสันเขาของเมืองทิมพูครับผม เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองอีกด้วย วัดนี้เด่นสะดุดตาด้วยกำแพงสีขาวสะอาด สร้างโดยพระลามะทิเบตในศตวรรษที่ 15 พระประธานของวัดคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรครับ วัดนี้มีความพิเศษอยู่ที่จิตรกรรมฝาผนังโดยจะเป็นภาพท่านซังปา กาเร เยช โดร์จี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนิกายดรุ๊กปะขึ้นในทิเบตครับผม

Bhutan-11
3. ทัวร์ภูฏาน วัดคิชู
เป็นวัดที่ถือว่าเก่าแก่อีกแห่งของภูฏานครับผม ซึ่งจะเป็นโบสถ์โบราณสร้างโดยพระเจ้าซังเซน กัมโปถือว่าเป็นหนึ่งใน 108 โบสถ์ครับ โดยตามความเชื่อหากสร้างวัดท้งหมด 108 จะตอกอวัยวะ 108 จุดของนางยักษ์ที่นอนแผ่ไปทั่วเทือกเขาหิมะลัยครับ ภายในวัดนั้นมีประติมากรรมที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่มากเลยทีเดียวครับ