เที่ยวออโรวิลล์

india-023

มีสถานที่อยู่สถานที่หนึ่งที่บรรดาบริษัททัวร์ที่จัดทัวร์อินเดียมักบรรจุเข้าในโปรแกรมทัวร์อินเดียของตนอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ระยะสั้นหรือทัวร์ระยะยาวก็ต้องมีสถานที่แห่งด้วยกันทั้งสิ้นเพราะสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นเมืองแห่งอุดมคติต้นแบบของชาวอินเดียและของคนทั่วโลก

               เมืองแห่งอุดมคติหรือชื่อที่นักท่องเที่ยวทัวร์อินเดียเรียกขานกันว่าออโรวิลล์นี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2511 โดยมีการตั้งความหวังให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีแต่ความสงบสุขไม่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน ไม่มีการแบ่งในเรื่องของเชื้อชาติ การเมือง ศาสนา การถือกำเนิดของออโรวิลล์นั้นแรกเริ่มเดิมทีถือกำเนิดมาจากศรีอรบินโด นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวอินเดียผู้นำขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยอินเดียจากการยึดครองของอังกฤษที่ต้องการให้คนทุกชนชั้นได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ต่อมาทางรัฐบาลอินเดียได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหมู่บ้านแห่งนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์อินเดียและได้เคยไปเยือนออโรวิลล์ต่างก็เขียน Blog ในเรื่องของความประทับใจในหมู่บ้านและคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเรื่องทั้งหมดได้ไปเข้าหูองค์การยูเนสโกจึงได้มีการส่งคนมาสำรวจและให้การสนับสนุนช่วยเหลือจนกลายเป็นหมู่บ้านในอุดมคติที่สมบูรณ์ดังที่เห็นกันอยู่ในตอนนี้

               ปัจจุบันออโรวิลล์แห่งนี้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในโครงการที่มีผลต่ออนาคตของมนุษยชาติและเป็นต้นแบบแห่งสันติภาพที่ทั่วโลกควรนำไปใช้ในประเทศของตน แต่สำหรับประเทศไทยแล้วกับสถานการณ์ในขณะนี้ผมเชื่อว่าต้องรออย่างน้อยๆ 20-30 ปีครับกว่าเข้ารูปเข้ารอย